Şirket Kodu nedir?

#1

Şirket Kodu nedir?

#2

Şirket Kodu

• SAP sisteminde her bir şirket kodu bağımsız bir tüzel kişiliği temsil etmektedir. Yasaların gerektirdiği kar/zarar ve bilanço tabloları şirket kodu bazında düzenlenebilmektedir. Şirket kodu SAP sistemindeki en küçük dış raporlama birimidir.
• Şirket kodu, eksiksiz ve bağımsız bir muhasebesi olan en küçük organizasyon birimidir. Şirket kodunda, kayıt gerektiren tüm olaylar girilir ve bilanço ya da kar/zarar hesabı gibi yasal bir münferit kapanışa ilişkin tüm bilgiler tanımlanır.
• Her üst birim için, çok sayıda bağımsız şirketin muhasebesini eşzamanlı olarak yönetmek için çok sayıda şirket kodu oluşturabilmektedir. Ama en az bir şirket kodunun oluşturulması gerekir