SAP’ye Giriş

SAP 1 Nisan 1972 yılında Almanya da kurulmuş kurulduğu tarihlerde bir MRP yazılı olup daha sonralarında birçok modülün birleşmesi ile ERP yazılımı haline gelmiştir.
Başlıca SAP modülleri:
FI: Maliyet Muhasebesi
MM: Malzeme yönetimi
PP: Üretim Planlama
SD: Satış Dağıtım
CO: Maliyet Takibi (SAP sisteminde tüm verilerin aktığı modül CO’ dur. Diğer modüllerde atılan her kayıt ek olarak CO’ya gider.)
HR: İnsan Kaynakları (personel giderleri, seyahat giderleri, sigorta giderleri…) gibi bir çok daha modülü kapsayan bir ERP (kurumsal kaynak planıdır) sistemidir.
Aşağıda bir firmanın SAP’ ye karar aşamasından canlıya geçiş aşamasına kadarki bölümleri kısaca anlatılmaktadır.

 1. Kick-Off ( Kimin ne yapacağı hakkındaki konularının konuşulduğu tanışma bölümdür. Kısaca analiz yapıldığı yerdir.)
 2. Analiz - As İs (Mevcut durum)
  - To be (Olucak durum)
 3. Ayarlama
 4. Test
  -Unit test (baska modüle bağlı kalmadan test yapılır.
  - Entegrasyon testi (bütün modüllerin bir araya gelerek yapılan test)
 5. Cutt-Off (LSMW kullanılıyor geçişte ve AS-400 SAP’ye trasfer edilen yer herşey AS-400’e alıp
  SAP’ye aktarılıyor.)
 6. Eğitim
 7. UAT (User Acceptance Test)-Kullanıcı Testi
 8. Go-live (Canlıya Geçiş)

SAP sistemine geçen firmalar iki tane server alırlar biri uyarlamaların yapıldığı (DEV-TEST-QAS) sistemidir, diğeri ise canlı sistemdir canlı sistemde hiçbir uyarlama yapılmaz DEV’de uyarlamalar yapılır test edilir o şekilde canlıya aktarılır. QAS canlıyla aynıdır. QAS canlının yedeklendirilmiş hali diyebiliriz.

Yevmiye defteri : Belge belge kayıtların tutulduğu yerdir.
Defteri kebir: Hesap bazında kayıtların tutulduğu yerdir.

Tek düzen hesap planı: Devlet bizden yaptığımız tüm işlemleri hesap bazında ister.
Tek düzen hesap planına örnek vericek olursak 100* kasa kaydı 102* banka kaydı olduğunu devlet denetim yaptığında anlaması için yapılandırılmış hesap planlarıdır. Bu ilk üç karakteri devlet belirler.
Bunlar vergi usulü kanununa göre belirlenir.
100: Kasa
101: Çek
102: Banka
120: Müşteri
320: Satıcı
153: Ticari mal
191: İndirilcek KDV
391: Hesaplanan KDV
600: Gelirler
700: Giderler

1’li Hesaplar: Dönen Varlıklar
2’li Hesaplar: Duran Varlıklar
3’lü Hesaplar: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4’lü Hesaplar: Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5’li Hesaplar: Sermaye Hesapları
6’lı Hesaplar: Gelirler Hesapları
7’li Hesaplar: Giderler Hesapları
8’li Hesaplar: Serbest Hesapları
9 'Lu Hesaplar: Nazım Hesapları

SAP FI kitabı diğer başlıklar:
https://turqish.com/tags/sap_fi_kitap

PDF olarak indirmek için:
http://www.finsoft.com.tr/fi-egitim-kitabi/