Python Developer

Python Developer
Ataşehir lokasyonunda e-dönüşüm ve Sap Danışmanlığı hizmeti veren danışan firmamız için 2-3 yıl deneyimli Python Developer arayışımız mevcuttur. • Üniversite mezun • En az 2-3 yıl deneyimli • Python 2 veya Python 3 tecrübesi olan • Öncelikli olarak aşağıdaki konularda tecrübe sahibi: o Image Processing - Görüntü İşleme o Resim temizleme, döndüme, kir azaltma problemleri (Opencv) o Auto encoder, object detection modelleri kullanabilme, eğitme (East, Yolo vs.) o Problemleri çözebilecek modellerin eğitilmesi konusunda tecrübe sahibi (Keras, Pytorch, Tensorflow vs.) o OCR (Tesseract) o Özellikle özel resimlerde tesseract training (LSTM) • En az bir rest-api framework kullanmış (falcon, flask vs.) • En az bir database kullanmış (Postgresql vs.) • Jira ve Bitbucket deneyimi olan

İletişim: info@salutisdanismanlik.com