ÖDK Nedir?

#1

Özel Defteri Kebir (ÖDK)

Özel Defteri Kebir işlemleri defteri kebir hesaplarında izlenmeyen ve izlenmesine gerek olmayan ancak raporlama esnasında görülmesi istenilen ve özellik arz eden veriler olarak tanımlanabilir. Peşinatlar, çekler, teminat mektupları ve ipotekler ile ilgili işlemler ÖDK işlemlerine örnek gösterilebilir.

SAP’ de 3 ana defter vardır. Bunlar müşteri (D), satıcı (K) ve duran varlık (A) ‘dır. Yan defterde tanımlı olan mutabakat hesabından farklı bir hesapla işlem yapılması durumunda sınıflandırmayı sağlayıp farklı bir hesabı çalıştırmak için ÖDK kodları kullanılır.