Muhattap nedir?

#1

Muhattap nedir?

#2

Muhatap

S/4 Hana versiyonuyla beraber, SAP sisteminde cari anaveri yönetimi artık muhatap (Business Partner – BP) uygulamaları üzerinden yürütülecektir. SAP S/4 muhatap uygulamasıyla beraber, cari anaveri yönetimi merkezileştirilmiş ve müşteri/satıcı kartı yaratma, değiştirme, görüntüleme uygulamaları için tek bir kullanıcı arayüzü oluşturulmuştur.

Muhatap Verileri SAP Genel Tanımı

Muhatap uygulamasıyla beraber, SAP S/4 Hana sisteminde cari anaveri yönetimi merkezileşmektedir. Muhatap uygulamaları doğrultusunda;

  • Anaveriler önceden belirlenmiş roller doğrultusunda oluşturulacak, genel açılan bir veri farklı rollere de çoklanabilecektir.
  • Bir muhatap birden fazla rolde açılabilir (hem müşteri hem satıcı olarak açılma).
  • Bir muhatap kartı birden fazla adres datasına sahip olabilir.
  • Nesne nitelikleri ve ilişkiler zaman bağımlı olarak düzenlenebilirler.
  • S/4 uygulamaları sayesinde oluşturulan bir muhatap, rolünün niteliğine göre müşteri ve/veya satıcı anaverisi şeklinde de sistemde yer alır.

S/4 Hana sisteminde muhatap rolleri 3 farklı uygulamada gruplanmaktadır;

Genel roller: Muhatap adresleri, organizasyon tanıtıcıları, ödeme banka ayrıntıları…vs gibi genel verileri içerir.

Mali muhasebe (FI modülü) rolleri: Genel rollerden farklı olarak, muhatap numarasının FI modülündeki izdüşümü olan cari kart numarasını (müşteri/satıcı numarası) ve şirket kodu bazlı girişleri barındırır. Şirket kodu bazlı girişler dahilinde; muhatabın cari kartının hangi şirket kodu için oluşturulduğu, cari kart numarası, mutabakat hesabı, ödeme koşulları…vs gibi bilgiler bulunur.

Cari kartın niteliğine göre S/4 sisteminde ilgili roller oluşturulacak ve cari anaveri grubu ilgili role paralel olarak sistem arka planında bağlanacaktır.

Lojistik nitelikli (SD-MM modülü) roller: Genel rollerden farklı olarak, muhatap numarasının satış (SD modülü) ve satınalma (MM modülü) uygulamalarına dahil olması için gerekli parametreleri barındırırlar;

  • Satış uygulamalarına yönelik roller dahilinde satış organizasyonu, dağıtım kanalı, satış ofisi…vs gibi bilgiler bulunur
  • Satınalma uygulamalarına yönelik roller dahilinde satınalma organizasyonu, satınalma siparişi para birimi…vs gibi bilgiler yer alır

SAP S/4 Hana sisteminde yaratılan muhatap verilerine paralel olarak sistemde istenen niteliklerde satıcı ve müşteri kartlarının da oluşturulabilmesi için, muhatap kurgularına paralel olarak satıcı ve müşteri kurgularının da yapılması gerekir.