MMPV Job Kurma

MMPV ekranında şirket ve tarih alanları girilir;


Kaydete basılır
Gelen varyant ekranında tarih aşağıdaki gibi değişken olarak tanımlanır

Varyant saklanır.
SM36’ya gidilir

Kurulacak job için tanım yazılır


Enter’a basılır
Aşağıdaki ekranda program alanı doldurulur,MMPV de yarattığınız varyant seçilir

Kaydet’e basılır