Mali Yıl Varyantı nedir?

#1

Mali Yıl Varyantı

• Mali yıl varyantı; takvim yılı ile mali yıl arasındaki ilişkiyi belirler. Dönem ve özel dönemler bu varyantta belirlenir. Sistem içinde kayıt dönemleri mali yıl dönemlerine bağlanır.
• SAP standardında K4 (12 Dönem + 4 Özel Dönem) olarak belirtilen Mali Yıl Varyantı bulunmaktadır.

Tanım bu ama gerçekte nedir?