Duran Varlık Sınıfı nedir?

Duran Varlık Sınıfı nedir?

Duran Varlık Sınıfları

Duran varlık sınıfları, duran varlıklar yapısındaki en önemli organizasyonel yapılardan biridir. SAP S/4 sistemine sınırsız sayıda duran varlık sınıfı tayin etmek mümkündür. Her bir duran varlık mutlaka bir duran varlık sınıfına bağlı olarak yaratılır.

Duran varlık sınıfları, ana verilerden ve değerleme verilerinden oluşur. Ana verilere, en az bir değerleme planının tayin edilmesi gerekir. Böylece, duran varlık sınıfı için gerekli olan değerleme verileri girilmiş olur. Değerleme verileri, tayin edilmiş olan değerleme planına bağımlıdır; öte yandan, değerleme planı da doğrudan şirket koduna bağlanmıştır. Bir duran varlık sınıfına çok sayıda değerleme planı tayin edilebilir.

Duran varlık sınıfı, duran varlık ana verilerinin yaratılması sırasında münferit duran varlıklara devralınan varsayılan değerlerin ve yöneltim öğelerinin taşıyıcısıdır.