Değerleme Planı Nedir?

#1

Değerleme Planı Nedir?

#2

Değerleme Planı

• Değerleme planları; değerleme ve amortismanların çeşitli yasal zorunluluklarını karşılamak amacıyla sisteme tanıtılan, genellikle ülke bazında tanıtılan ve şirket koduna tayin edilebilen bağımsız organizasyonel yapılardır. Değerleme alanı aracılığıyla vergisel, hesapsal, yabancı para birimi ve konsolidasyona ilişkin raporlama amaçlı olarak gerekli değerlerin bakımı yapılabilir.
• Değerleme planı, değerlemenin amacına göre belirlenmiş farklı değerleme alanlarından oluşur.
• Genel olarak, her ülke için bir değerleme planı oluşturulur. Dolayısıyla, bir ülkeye ilişkin tüm şirket kodları aynı değerleme planını kullanır.
• Her şirket kodu, tek bir hesap planı ve tek bir değerleme planı kullanır.
• Sistemde, mali muhasebe için çok sayıda hesap planı, duran varlık muhasebesi için çok sayıda değerleme planı oluşturulabilir. Hesap planı ve değerleme planı arasında tanımlanmış birebir ilişki yoktur.