Değerleme Alanı nedir?

#1

Değerleme Alanı nedir?

#2

Değerleme Alanları

Değerleme alanları her bir duran varlığa farklı amaçlar için amortisman ve değerleme hesaplanmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Duran varlık işlemleri çeşitli amaçlara yönelik kullanılır. Farklı değerlemeler yapabilmek için değerleme alanları oluşturulur.
Değerleme alanlarının amaçları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:

• Yasal kayıtların izleneceği değerleme alanları,
• Paralel para biriminden kaynaklanan EUR ve USD değerleme alanları,
• Duran varlıkların ilk değerlerini ihtiyaç duyulabileceği göz önünde bulundurularak oluşturulan ilk değer değerleme alanı,
• Duran varlık değerlerinin ve amortisman giderlerinin istenilen amortisman anahtarına göre gelecek yıllarda ne olacağını görüntülenmesini sağlayan değerleme alanıdır.