Belge Türleri

SAP sisteminde kaydedilen belgeler kendi içinde çeşitlendirilmiştir. Belge türü, kayıtları ayırt etmek ve belgenin alacağı numarayı belirlemek için kullanılır. Bu çeşitlendirmenin amacı kayıt girerken hata riskini en aza indirmekle beraber raporlamalarda belge tipine göre kayıtları listeleyebilmektir. Yapılan kayıtları ayırt edebilmek için belge tipleri kullanılır. Her kayıt için bir belge türü tayin edilir ve belge türü bilgisi belge başlığında girilir.
Sık kullanılan belge türü örnekleri (sistemde ön ayarlı olarak gelen belge türleridir):
AA Duran Varlık Kaydı
DR Müşteri Faturası
DZ Müşteri Ödemesi
KR Satıcı Faturası
KZ Satıcı Ödemesi
SA Ana Hesap Belge

Sistemde oluşturulan belge türleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı işlem kodu OBA7’dir.
image

DZ belgesinin ayrıntısına gittiğimizde sadece müşteri ve ana hesaplar için bu belge türünde kayıt atılabileceği belirlenmiş. Kayıt atarken DZ belge türünü seçip satıcı hesabını girersek bu kaydı gerçekleştiremeyiz.
Ters kayıt belge türü FB08 veya FBRA işlemi ile bir belgeye ters kayıt oluştururken sistemin otomatik olarak kullandığı belge türüdür. Bu alanı boş bırakabilirsiniz; bu durumda sistem, tersine kayıt oluşturmak için, aynı belge türünü kullanır.
Yetki grubu manuel satın alma faturaları ile ilgili belge türlerinin tamamını aynı yetki grubuna atamanıza ve daha sonra bu yetki grubunu gelen faturalar ile çalışan kullanıcılara atamanıza izin verir. Bu şekilde, kullanıcıların yanlış belge türleri ile kayıt göndermelerine veya kendi sorumlulukları dışındaki işlemlere kayıt göndermelerine engel olabilirsiniz.
Belge girişi sırasında gerekli alanı bu belge türü ile kayıt gönderirken belge başlığı metni veya referans numarasının zorunlu olup olmadığı burada belirttiğiniz yerdir. Örneğin, tipik olarak gelen tüm faturalar için referans alanı zorunlu hale getirilir. Bu tip işlemlerde, referans alan satıcı faturanın numarasını taşır.
Yalnızca toplu girdi seçilirse, belge türü herhangi bir online işlemde kullanılamaz, fakat sadece toplu giriş (batch-input) tekniği ile Mali Muhasebeye kayıt gönderen ara yüzlerde kullanılabilir (IDocs ile değil).
Yabancı para birimi cinsinden belgeler için kur tipi varsayılan olarak, sistem belge para birimlerini ilk yerel paraya M (Ortalama kur için standart çeviri) kur tipi vasıtasıyla çevirir. Eğer bu alan boş bırakılırsa, belge türü otomatik olarak M kullanır. Farklı bir kur tipi belirtilirse, sistem belirtilen kur tipini kullanır.


Numara alanında yazılan 14 rakamı ise DZ belge türü ile atılan kayıtların belge numarasının 14000000 ile 14999999 arasında olacağını belirtir. Ayrıntısını görmek için Numara alanı-bilgileri butonuna tıklanabilir. Numara durum alanında o belge türünde atılan son kaydın numarasını belirtiyor.
image
SAP FI kitabı diğer başlıklar:
https://turqish.com/tags/sap_fi_kitap

PDF olarak indirmek için:
http://www.finsoft.com.tr/fi-egitim-kitabi/

Merhabalar,
Konu ile ilgili faydalı olacağını düşündüğümüz yazının linkini buradan paylaşmak istiyorum.