AS01 işlem kodu nasıl çalışır?

#1

ASOI Duran varlık yarat Create Asset