Ana Hesap Yaratma İşlemi

SAP’de ana hesap oluşturmak için FS00 işlem koduna gidiyoruz. Ana hesap yarat ekranında ana hesap numarasını oluşturup yarat butonuna tıklıyoruz.
Hesap grubu açılacak hesabın türüne göre kriter oluşturmayı sağlar. 102’li hesap bir banka hesabı olduğu için hesap grubu alanında Dönen Varlıkları seçiyoruz. 200’lü bir hesap oluştursaydık Duran Varlıkları, 300’lü hesap oluşturacaksak Kısa Vadeli Kaynakları, 400’lü hesaplar için Uzun Vadeli Kaynaklar, 500’lü hesaplar için Sermaye Hesapları, 600’lü hesaplar için Gelir Hesapları, 700’lü hesaplar için Gider Hesapları, 800’lü hesaplar için Ara/Nazım Hesaplar, 900’lü hesaplar için de Nazım Hesapları seçmemiz gerekiyor. Sistem zaten biz 100’lü bir hesap girdiğimizde Dönen Varlıklar haricindeki bir hesap grubu seçilmesine izin vermemektedir. 100-500 arası hesaplar bilanço hesabı olarak seçilir. 600 ve 700’lü hesaplar ise Gelir tablosu hesabı olarak seçiliyor. 800 ve 900’lü hesaplar Gelir tablosu veya bilanço hesabı olarak seçilebilir. Kısa metin alanına hesapla ilgili bilgi girilir. Uzun metin alanına da hesapla ilgili daha ayrıntılı bilgi yazılır.
1 Dönen Varlıklar: İşletmenin faaliyeti dönemi içinde yer alan ve sağladığı yarar o dönem içinde sona eren varlıklardır. Dönen varlıklar grubunda bir yıl veya daha kısa süre içinde paraya çevrilebilecek değerler yer alır. Dönen varlıklar grubundaki hesap kodlarının hepsi 1 ile başlamaktadır.
100 Kasa
101 Alınan Çekler
102 Bankalar
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
120 Alıcılar
191 İndirilecek KDV
2 Duran Varlıklar: Satılmak amacıyla alınmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullanılabilen ve sağladığı yarar birden fazla döneme yayılan varlıklardır. Duran varlıklar grubundaki hesap kodlarının hepsi 2 ile başlamaktadır.
250 Arazi ve Arsalar
251 Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
252 Binalar
255 Demirbaşlar
3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bu hesap grubu bilanço tarihi itibarıyla işletmenin en çok bir yıl veya normal faaliyet dönemi sonuna kadar ödeyeceği veya ödenmesi öngörülen yabancı kaynakları kapsamaktadır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesap kodlarının hepsi 3 ile başlamaktadır.
320 Satıcılar
335 Personele Borçlar
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı
4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: İşletmenin bir yıldan daha uzun vadeli almış olduğu borçlar bu bölümde yer alır. Uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesap kodlarının hepsi 4 ile başlamaktadır.
400 Banka Kredileri
5 Öz Kaynaklar: İşletme sahip ya da ortaklarının sermaye olarak verdikleri değerler ile faaliyetler sonucu sağlanan ve henüz işletmeden çekilmemiş olan kârlardan oluşan unsurlar bu hesap grubunda yer alır. Öz kaynaklar hesap grubundaki hesap kodları 5 ile başlamaktadır.
500 Sermaye
590 Dönem Net Kârı
6 Gelir Tablosu Hesapları: Gelir tablosu, işletmenin gelir ve giderlerini göstererek kar veya zararını ortaya çıkaran mali bir tablodur. Gelir hesapları ve gider hesaplarından oluşmaktadır. Tek düzen hesap planında, hesap kodları 6 ile başlayan hesaplar gelir tablosu hesaplarıdır.
600 Yurt İçi Satışlar
601 Yurt Dışı Satışlar
646 Kambiyo Karları
656 Kambiyo Zararları
690 Dönem Kârı Veya Zararı
7 Maliyet Hesapları: Maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır.
710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
720 Direkt İşçilik Giderleri
730 Genel Üretim Giderleri
770 Genel Yönetim Giderleri
780 Finansman Giderleri
8 Serbest Hesaplar: Özel ihtiyaçlar için işletmeler tarafından açılacak hesaplar.
9 Nazım Hesaplar: İşletmenin sahibi olmadığı ancak izlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği hesaplardır. İşletmenin varlık ve kaynaklarında değişime neden olmayan işlemler nazım hesaplarda izlenir. Ancak bu işlemler gelecekte işletme değerlerinde bir değişime neden olabilir. Nazım hesap kullanacak işletmeler ihtiyaçlarına ve işletme yapısına uygun olarak nazım hesap grubu oluştururlar.

image

Hesap para birimi alanına açılacak hesapta hangi para birimi cinsinden kayıt atılacağı bilgisi girilir. Vergi kategorisi alanına hiçbir bilgi girilmezse kayıt sırasında vergi alanı çıkmaz. * sembolü girilirse her vergi kategorisinin girilebileceğini gösterir. Eğer bir vergi kategorisi seçilirse sadece o cinsten bir vergi göstergesine izin verir. Vergi göstergesi zorunlu değil alanına tık atılırsa vergi göstergesi girmeden de kayıt atılabileceğini söyler. Münferit kalem görüntüsü açılacak tüm hesaplar için işaretlenmesi zorunlu bir alandır. Münferit kalem görüntüsü tıkı atılmazsa kaydın bakiyesi gözükür ancak kalem bilgilerine ulaşılamaz. Açık kalem yönetimi ise müşteri ve satıcı hesaplarında işaretlenir. Sıralama anahtarında belirlediğimiz kritere göre kayıtlar sıralanır. Metin alanı boş bırakılsa bile tayin alanına sıralama anahtarında seçilen tanıma göre sistem giriş yapar.

devam…

image

Giriş/Banka/Faiz ekranında alan durum grubu zorunlu alanlardan birisidir. Alan durum grubu kayıt atarken hangi alanların gözüküp hangi alanların hangi alanların gözükmeyeceği belirlenir. Açılan hesaba göre bir alan durum grubu belirlenmelidir. Bu bilgiler girildikten sonra kaydet butonu ile hesap kaydı gerçekleştirilmiş olur.

image

**Alan durum grubunun altında yalnızca otomatik kaydedilebilir tıkı o hesaba manuel kayıt yapılmasını engeller. Örneğin vergi hesaplarına manuel kayıt atılmaz, belge kaydı yapılırken vergi hesaplamasını sistem otomatik olarak gerçekleştirir. Kayıt atılırken tutar ve vergi göstergesi girildiğinde arkada vergi hesabı çalışır. Bu yüzden vergi hesapları oluşturulurken bu tık atılmalıdır.
SAP’de bir ekranda çalışırken başka bir işlem kodu çalışmaz. Eğer çalışılan ekrandan çıkılmak isteniyorsa /n yazılır. /n in yanında bir işlem kodu girildiğinde çalışılan o ekran kapanır ve yazılan işlem kodunun ekranına gidilir.

image

Eğer çalışılan ekranın açık kalıp yeni bir ekran açılmak isteniyorsa /o yazılır. /o nun yanına da işlem kodu girildiğinde çalışılan ekrana ek olarak işlem kodunun ekranı açılmış olur.

image

FS10N işlem kodu ile ana hesap bakiyesi görüntülenir. Hesap numarası, şirket kodu ve mali yıl girilip yürütülür.

image

Açılan bu hesaba henüz bir kayıt atılmadığı için bakiyenin bulunamadığına dair bir ileti çıkar.

image

SAP’de yeni bir ekran açılmak istendiğinde Yeni Oturum Yarat butonuna tıklanabilir. SAP’de son ekrandayken çıkış butonuna basıldığında R3 oturumu kapansın mı diye bir ileti geliyor.

image

SAP FI kitabı diğer başlıklar:
https://turqish.com/tags/sap_fi_kitap

PDF olarak indirmek için:
http://www.finsoft.com.tr/fi-egitim-kitabi/

Merhabalar,

Bilgilendirme için teşekkürler.

Özgün içerik barındıran kişisel SAP Blog sitemiz sapuzman.com sitesinde Ana Hesap kavramı ile ilgili bir çok yazı bulunmaktadır. Ziyaretçilerin faydalanabilmesi amacı ile konu linklerini aşağıda paylaşıyorum.

SAP Sisteminde Ana Hesap Nasıl Açılır? Ana Hesap Kavramı Nedir?
https://sapuzman.com/sap-sisteminde-ana-hesap-nasil-acilir-ana-hesap-kavrami-nedir/

SAP Sisteminde Ana Hesap İşlemlerine İlişkin Kısa Bir Monografi
https://sapuzman.com/sap-sisteminde-ana-hesap-islemlerine-iliskin-kisa-bir-monografi/

SAP Sisteminde Ana Hesap Bakiyesi Görüntüleme İşlemi
https://sapuzman.com/sap-sisteminde-ana-hesap-bakiyesi-goruntule-islemi/

SAP Sisteminde Ana Hesap Bilgisinin Silinmesi
https://sapuzman.com/sap-fi-sisteminde-ana-hesapdefter-i-kebir-hesabi-nasil-silinir/

SAP Sisteminde Ana Hesap Raporu Alma ve Excel Ortamına Aktarma
https://sapuzman.com/sap-sisteminde-ana-hesap-raporu-alma/

SAP Sisteminde Ana Hesap Bakiye Belge Girişi
https://sapuzman.com/sap-de-ana-hesap-belgelerinin-f-02-islem-koduyla-girilmesi/
https://sapuzman.com/sap-sisteminde-ana-hesap-belgelerinin-fb50-islem-kodu-menusunden-kayit-altina-alinmasi/

Saygılarımla
sapuzman.com