Alternatif Hesap Planı Nedir?

#1

Yurtdışındaki bir firma kendi şirket kodu ve hesap planı bazında kayıtlarını atarken Türkiye’de yeni bir firma açacağı zaman Türkiye’deki firmanın şirket koduna kendi hesap planını atayabilir. Ancak ülkeler arası hesap planı kanunun farklı olması sebebiyle iki ülkedeki hesaplar uyuşmayacaktır. Bu yüzden Türkiye’de açılan firmanın şirket koduna ayrı bir hesap planı açılabilir. Bu iki hesap planı arasındaki bağlantı alternatif hesap planı sistemiyle sağlanabilir. SAP’de buna çözüm olarak ülke hesap planı oluşturmasıyla gerçekleştirilir. Ülke hesap planı yerel, ülkeye özgü hesaplar ile bir finansal tablo versiyonu oluşturma için kullanılabilir. Uyarlama işlemi OBY6 işlem kodunda şirket koduna ülke hesap planı eklenmesi ile gerçekleştirilir. Sonra şirket kodunda oluşturulan her operasyonel hesaba karşılık şirket koduna atanmış olan ülke hesap planından seçilen alternatif yerel hesap belirtilir. Kayıt esnasında sadece operasyonel hesap planına kayıt gönderilir. Ancak bu kayıtlar ülke hesapları veya grup hesapları tarafından raporlanabilir. Raporlamada (özellikle bilanço ve kâr/zarar tabloları) alternatif hesaplar kullanılabilir.

Ülke hesap planında açılan hesaplar şirket kodu bazında açılmaz. Hesap planı bazında oluşturulur.
Yurtdışındaki şirketin hesaplarının Türkiye’deki karşılığı VUK’a göre ülke hesap planı bazında bağlanır. BT07 şirket kodu için yeni bir hesap planı oluşturalım. Hesap planı oluşturmak için SPRO uyarlama ekranına gidilir. Burada Mali muhasebe (yeni) -> Defteri kebir muhasebesi -> Ana veriler -> Ana hesaplar -> Ön çalışmalar -> Hesap planlama listesini düzenle alanına gidilir.

Yeni girişler butonuna bastıktan sonra oluşturulacak hesap planı girilir. Tanımı yapılır. Hesap planı kaydedilir.

image

Oluşturulan hesap planına hesap grubu tanımlanır. Bunun için aynı uyarlama ekranında Hesap grubunu tanımla alanına gidilir.

Yeni girişler butonuna bastıktan sonra oluşturulan hesap planı girilir. Bu hesap planı için hesap grubu oluşturulur. Tek bir hesap grubu tüm hesapları kapsayacak şekilde uyarlaması yapılır.

image

Hesap grubu tanımlandıktan sonra devredilen kar/zarar hesabı tanımlanmalıdır.

Hesap planı girilir.

image

Bu hesap planında oluşturulacak devreden kar/zarar hesabı ne ise o hesap numarası girilir.

image

Oluşturulan hesap planı şirket kodunda ülke hesap planı alanına atanır. Bu işlem OBY6 işlem kodunda gerçekleştirilir. Konumlandırma yapılarak şirket kodu bulunur ve detayına gidilir.

Hesap planı bazında hesap yaratmak için FSP0 işlem koduna gidilir. Banka hesabı açılacaktır. Banka için hesap numarası girilir ve yarat butonuna tıklanır. Hesap grubu alanında oluşturulan hesap grubu seçilir. Banka hesabı olduğu için Bilanço hesabı seçilir. Metin alanına banka bilgileri girilir.

image

Aynı işlem kodunda giderler için genel bir gider hesabı oluşturulur.

image

Uyarlamada belirtilen devredilen kar/zarar hesabı hesap planı bazında sistemde oluşturulur.

image

FSS0 şirket kodunda ana hesap yaratma ekranında BT07 şirket kodundaki bir banka hesabına BTX7 hesap planındaki bir banka hesabını bağlayalım.

image

Burada BT07 şirket kodundaki iki tane banka hesabına BTX7 hesap planındaki bir banka hesabı bağlanmıştır. BT07’ye atılan banka kayıtları hesap planındaki tek bir banka hesabı ile raporlanabilir.
BT07 şirket kodundaki devreden kâr zarar hesabına BTX7 hesap planında açılan devreden kâr zarar hesabı bağlanır.

image

F.08 işlem kodunda BT07 şirketi için mizan raporunu inceleyelim.

F.08 ekranına geri geldiğimizde Alternatif hesap numarası tıkını atıp işlemi yürütelim.

Bağlanan alternatif hesapların da ana hesap bakiyeleriyle aynı olduğunu görüyoruz.

image

Diğer FICO konularında bilgi almak için aşağıdaki kitabı inceleyebilirsiniz .
http://www.finsoft.com.tr/fi-egitim-kitabi/

#2

Hesap Planı Tanımı:
Hesap planı muhasebe kayıtlarının etkin ve doğru bir şekilde izlenebilmesi amacı ile kullanılan bir sınıflama tablosudur.

SAP sisteminde hesap planı, ana hesap yapısını ve bu hesaplara ilişkin temel bilgileri kapsayan bir varyanttır. Hesap planı 4 karakterlik bir tanıtıcı ile tanımlanır. Ana hesap numaralarının uzunluğu 1 ile 10 basamak arasında olabilir. Her şirket koduna tayin edilmiş bir hesap planının olması gerekir. Bir hesap planına birden çok şirket kodu tayin edilebilir. S/4-CO modülü FI ile aynı hesap planını kullanır. SAP‘de hesap planı kırılım mantığı ile çalışmaz sadece alt hesaplar için işlevsel hesaplar açılabilir.

SAP’ de bir şirket koduna operasyonel hesap planı dışında 2 ayrı paralel hesap planı tayin edilebilir.

Tüm ana hesap ana verileri hesap planında yer alır. Öte yandan, hesap planı, yalnızca tüm ana hesapları içeren bir liste değildir. Hesap planı, FI sisteminde ilgili ana verilere ilişkin olarak, şirket koduna bağlı olmayan, dolayısıyla merkezi olarak yönetilen bilgileri de içerir. Bu veriler, hesap türünü gösterir ve ana verilerin tanımlanmasını ve değiştirilmesini denetler (hesap grubu, örnek hesap).